Vuosikokous

Inkeen koululla 29.9.2005 alkaen klo 19.00


 • Yhdistyksen puheenjohtaja Esko Suvanto toivotti osallistujat tervetulleeksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Suvanto ja sihteeriksi Pirkko-Liisa Luhta. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Esko Inget ja Tenho Ronkainen. Hyväksyttiin esityslista.

 • Käytiin läpi ensimmäisen toimintavuoden toimintakertomus. Toimintakertomus hyväksyttiin esitetynlaisena.

 • Toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma vahvistettiin siten, että lisättiin jäsenhankintaan kohta, että yhdistyksen esittelykirje lähetetään myös muille mahdollisille yhdistyksille (kyläyhdistykset, harrastusjärjestöt).

 • Talousarvio hyväksyttiin.

  tulot         menot  
  jäsenmaksutulot   700 €       tiedotus ja ilmoittelu
  hallinto ja postitus
  matkakulut
  muut kulut
  200 €
  100 €
  300 €
  100 €

  Perusyksikkömaksun suuruudeksi päätettiin 10 €.

 • Hallituksen koko päätettiin pitää edelleen 9-paikkaisena. Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin seuraavasti:
  Pudasjärveltä Maikki Jerkkolan tilalle Pekka Piri
  Taivalkoskelta jatkaa Eero Moilanen
  Kuusamosta Pirkko Siikamäen tilalle Jaana Voutilainen.

 • Päätettiin, ettei hallituksen jäsenille makseta palkkioita. Hallituksen jäsenille maksetaan kulukorvaus (km-korvaus) kohtuullisesti, esim. 50 % valtion matkustussäännön taksoista tai 20 cnt /km. Yhdistyksellä ei ole toistaiseksi ollut jaostoja. Tilintarakastajille maksetaan laskun mukaan.

 • Henkilökohtaisiksi varajäseniksi Korpelalle valittiin Ulla Majava ja Ingetille Satu Kirsi-Saanio.

 • Keskusteltiin vilkkaasti Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan YVA-selvityksestä ja siitä annetuista lausunnoista. Odotettavissa on, että Evo hakee jo tämän vuoden puolella jätevesilupaa Maunujärveen ympäristölupavirastolta.

 • Muita asioita ei ollut.

 • Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan tarkastivat

Esko Inget             Tenho Ronkainen