Iijoen suojeluyhdistys ry.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008


Yhdistys seuraa ja ottaa kantaa Iijoen vesistöalueen vesiin liittyvissä asioissa. Vesistön käyttöön ja kuormitukseen liittyvissä ympäristölupahakemuksissa yhdistys lausuu mielipiteensä tai antaa lausuntoja. Kuusamon jätevesiasian tullessa lausuntokierrokselle, yhdistys antaa oman lausuntonsa ja avustaa jäseniään lausuntojen kirjoittamisessa.

Pohjolan Voima on nostanut esille koskiensuojelulain vastaisen Kollajan tekoallashankkeen. Yhdistys ei hyväksy lakia kohtaan tehtyä hyökkäystä eikä myöskään YVA-lain hyväksikäyttöä yhtiön omien etujen ajamisen välikappaleena.

Jäsenhankinta:
Yhdistyksen kotisivujen www.iijoensuojeluyhdistys.net kautta jaetaan kansalaisille tietoa yhdistyksestä ja sen toiminnasta sekä tietoa vesiasioista. Jäsenille lähetetään jäsenkirje talven aikana, jonka mukana on jäsennumero/viitenumero.

Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen yhteistyöryhmässä ja sen alatyöryhmässä toimitaan aktiivisesti.


Talousarvio vuodelle 2008

Tulot            Menot  
jäsenmaksuja   500€           hallinto, postitus, tiedotus   200€
              matkakulut 200€
              muut kulut 100€
yht. 500€           yht. 500€