Iijoen suojeluyhdistys ry.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007


Yhdistys seuraa ja ottaa kantaa Iijoen vesistöalueen vesiin liittyvissä asioissa. Vesistön käyttöön ja kuormitukseen liittyvissä ympäristölupahakemuksissa yhdistys lausuu mielipiteensä tai antaa lausuntoja. Kuusamon jätevesiasiaa seurataan tiiviisti.

Jäsenhankinta:
Yhdistyksen internetkotisivut www.iijoensuojeluyhdistys.net avataan niiden valmistuttua, mistä tiedotetaan yleisesti. Jäsenille lähetetään talven aikana jäsenkirje, jonka mukana on jäsennumero/viitenumero.

Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen yhteistyöryhmässä toimitaan aktiivisesti.