Toimintakertomus vuodelta 2008

Yhdistys on seurannut ja ottanut kantaa Iijoen vesistöalueen vesiin liittyvissä asioissa. Lausunnot:

  • KEVO:n jätevesilupahakemuksesta lausunto Pohjois-Suomen ympäristölupavirastolle
  • valitus Vaasan hallinto-oikeuteen luvasta rakentaa uusi 64 000 kg:.n kalanviljelylaitos Taivalkosken Kostonjoen Kurjenkoskelle
  • valitus Vaasan hallinto-oikeuteen luvasta jatkaa kasvatusta Kurkijoen kalanviljelylaitoksella
  • lausunto Kollaja-YVAn arviointiohjelmasta
  • lausunto ympäristökeskukselle vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä

Yhdistyksen internetkotisivuilla www.iijoensuojeluyhdistys.net on vieraskirja, jossa voidaan käydä keskustelua kotisivuilla vierailijoiden kanssa. Jäsenille on lähetetty kaksi jäsenkirjettä vuoden aikana, helmikuussa ja syyskuussa.

Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen yhteistyöryhmässä on toimittu aktiivisesti. Yhteistyöryhmään perustetussa alaryhmässä, keinotekoisesti voimakkaasti muutetut vesistöt (KeVoMu), yhdistyksellä on myös edustaja.

Yhdistys järjesti Inkeen ja Kuolion koululla tilaisuudet, jossa keskusteltiin ja opastettiin lausuntojen tekoon jätevesiasiassa. Hallituksen jäsen Tyni keräsi satoja allekirjoituksia lupavirastoon menneeseen kielteiseen lausuntoon jätevesiasiasta.

Kollajan tekoallas on aktivoinut ihmisiä liittymään yhdistykseen erityisesti Pudasjärven alueelta.