Iijoen suojeluyhdistys ry.

Toimintakertomus vuodelta 2007


Yhdistys on seurannut ja ottanut kantaa Iijoen vesistöalueen vesiin liittyvissä asioissa. Ympäristölupavirastoon on annettu lausunto Pudasjärven Kärppäsuon turvetuotantoalueesta ja Taivalkoskelle Kostonjoen Kurjenkoskelle suunnitellusta kalanviljelylaitoksesta. Kuusamon jätevesiasia on edennyt siihen, että EVO on jättänyt hakemuksen ympäristölupavirastoon, mutta asia ei ole tullut vielä lisäselvitysten takia julkisesti nähtäville ja lausuntokierrokselle.

Jäsenhankinta:
Yhdistyksen internetkotisivut www.iijoensuojeluyhdistys.net on avattu alkuvuodesta, mistä tiedotettiin yleisesti. Sivulla on vieraskirja, jossa voidaan käydä keskustelua kotisivuilla vierailijoiden kanssa. Jäsenille lähetettiin jäsenkirje helmikuussa.

Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen yhteistyöryhmässä on toimittu aktiivisesti. Yhteistyöryhmään perustettiin alaryhmä, keinotekoisesti voimakkaasti muutetut vesistöt (KeVoMu), jossa yhdistyksellä on myös edustaja.

Uudelleen esille nostettu Iijoen jatkorakentaminen ja Kollajan tekoallas on aktivoinut ihmisiä liittymään yhdistykseen erityisesti Pudasjärven alueelta. Yhdistys kirjoitti talvella muutamia yleisönosastokirjoituksia aiheesta.