Toimintakertomus ensimmäiseltä toimintavuodelta 2004-2005

Iijoen suojeluyhdistyksen perustava kokous pidettiin 3.11.2004 Taivalkoskella Inkeen koululla. Paikalla oli yhteensä 61 henkeä. Perustamiskokouksessa hyväksyttiin yhdistykselle säännöt ja päätettiin saattaa se yhdistysrekisteriin mahdollisimman pian. Yhdistys hyväksyttiin yhdistysrekisteriin .

Yhdistyksen ensimmäisessä hallituksessa ovat olleet Taivalkoskelta Heikki Luokkanen, Rauno Tyni ja Eero Moilanen, Pudasjärveltä Pirkko-Liisa Luhta, Mariitta Jerkkola ja Erkki Hirvelä sekä Kuusamosta Esko Suvanto, Antero Hekkala ja Pirkko Siikamäki. Hallitus on kokoontunut kolme kertaa.

Maaliskuussa lähetettiin kaikille Iijoen kalastusalueen osakas- ja kalastuskunnille yhdistyksen esittelykirje, jonka mukana oli jäsenmaksulomake.

Yhdistys antoi lausuntoja tai lausui mielipiteensä seuraavista ympäristölupahakemuksista:
  • Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma 19.11.2004
  • Vapo Oy:n ympäristölupahakemus koskien Pudasjärvelle rakennettavaa pienvoimalaa ja turvepellettitehdasta 3.3.2005.
  • Lusikkasuon turvetuotantoalueen ympäristölupahakemus Kivarinjoen vesistöalueella 25.4.2005
  • Ahmasuon turvetuotantoalueen ympäristölupahakemus Kivarinjoen vesistöalueella 25.4.2005. Ympäristölupavirasto ei antanut tuotantolupaa hakijalle.
  • Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 8.9.2005.
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus kutsui yhdistyksen jäseneksi Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmään, jonka toiminta alkoi 3.6.2005. Yhteistyöryhmän toiminta perustuu lakiin vesienhoidon järjestämisestä. Yhdistystä edustaa ryhmässä Pirkko-Liisa Luhta.

Yhdistys on kirjoittanut yleisönosastokirjoituksia mm. Pudasjärven turvepellettitehdassuunnitelmasta.

Syyskuussa lopussa 2005 yhdistyksessä oli jäsenmaksun maksaneita henkilöjäseniä 46 ja yhteisöjäseniä 7.