Toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Yhdistys seuraa Iijoen vesistöalueen vesiin liittyviä asioita ja lausuu mielipiteensä tai antaa lausuntoja niihin liittyvissä ympäristölupahakemuksissa. Kuusamon jätevesiasiaa seurataan tiiviisti.

Jäsenhankinta: Yhdistyksen kotisivut tehdään www.iijoki.fi –osoitteen alle, kun Iijokisivusto avataan. Iijoen kalastusalue on jo varannut kyseisen osoitteen.
Jäsenmaksua varten jäsenille jaetaan viitenumerolliset pankkisiirtolomakkeet, viitenumero on samalla jäsennumero. Kunnille lähetetään esittelykirje yhdistyksestä ja jäsenmaksulomake.

Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmässä toimitaan aktiivisesti.