Klikkaa linkkejä päästäksesi lukemaan kuhunkin aihepiiriin liittyviä kannanottoja.

Kollajan allashanke
Kuusamon jätevesiasia
Turvetuotanto
Kalankasvatus
Vesienhoito

Tosiasioita, ei kuulopuheita Vapon Pudasjärven hakemusasiakirjoista

Vapo jätti alkuvuodesta Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle hakemuksen, johon sisältyy voimalaitos ja pellettitehdas. Hakemus oli kaikkien nähtävillä ja luettavissa myös Pudasjärven kunnassa.

Molemmilla laitoksilla on oma raaka-ainehuoltonsa. Hakemuksen mukaan voimalaitoksen energiantarpeesta on tarkoitus kattaa turpeella vähintään 70 %, puupolttoaineilla 0-30 % ja öljyllä noin 7 %. Kyseinen turvemäärä saadaan noin 250 ha:n alalta vuodessa.

Pellettitehtaalla on tarkoitus valmistaa turvepellettejä. Turvetta pelletteihin tarvitaan 325 000 kuutiometriä vuodessa, johon tarvitaan noin 750-800 ha:n turvetuotantopinta-ala vuodessa. Purua on tarkoitus käyttää 55 000 kuutiota vuodessa. Turpeen osuus on siis 90 % pellettien raaka-aineesta ja purun osuus 10 %. Risua ei käytetä märkyytensä vuoksi pelletteihin.

Tällä hetkellä Pudasjärven alueella on turvetuotannossa suurin piirtein sen verran, kun voimalaitos ja pellettitehdas vuodessa tarvitsevat. Suurella osalla soista tuotanto loppuu ensi vuosikymmenen puolella, joten sitä korvaamaan tarvitaan joko tuplasti uusia turvesoita tai vaihtoehtoisesti puuta korvaamaan turvetta. Turvetuotanto laajenisi uusille vesistöalueille. Voimalaitoksen raaka-ainehuoltoon sopii puu korvaamaan turvetta. Pellettitehtaan 70 000 tonnin tuotantoon ei purua löytyne, mutta se on mahdollista korvata ruokohelvellä. Ruokohelpi sopii viljelykasviksi myös tuotannosta poistuvien soiden jälkikäyttöön kuten myös pakettipeltojen uuskäyttöön.

Pienvoimalat ja puupelletit ovat järkevää energiapolitiikkaa. Se, millä voimalaitos toimii ja mistä pelletit valmistetaan, on keskeinen kysymys. Toisessa vaakakupissa on a) vesistöjen pilaantumisen ja nuorten metsien hoitorästien jatkuminen, toisessa vaakakupissa taas b) vesistöjen vedenlaadun parantaminen ja nuorten metsien hoitaminen. Ruokohelven viljely tuo työtä ja toimeentuloa siinä missä turveurakointikin.

Kauppa-ja teollisuusministeri Pekkarinen kiirehtii nostamaan merkittävästi uusiutuvien energialähteiden osuutta Suomen energiantuotannossa, jotta Kioton ilmastotavoitteet saavutettaisiin määräajassa (Kaleva 19.3, Metsähaketta lämmitysuuniin). Turvetta polttamalla siihen ei päästä.


Pirkko-Liisa Luhta pj. Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys
Esko Suvanto pj. Iijoen suojeluyhdistys